رویداد ها

دکتور سید حمید موسوی


E-mail: تحصیلات عالی: دانشجوی دکتری تخصصی بیوشیمی در دانشگاه تربیت مدرس، ایران. ماستری بیوشیمی کلینیکی از دانشگاه تربیت مدرس، ایران. مضامین


نمایش پروفایل

استاد روح الله رویین


E-mail: Rohullahroien@yahoo.com سوابق تحصیلی: لیسانس فارمسی از دانشگاه کابل. ماستری فارمسی از دانشگاه Jadavpur کشور هندوستان. مضامین تدریسی: فارمکولوژی و میکروبیولوژی. آثار علمی:


نمایش پروفایل

مهدی محقق


دکتر مهدی محقق E-mail: Mohaghegh_mahdi@yahoo.com تحصیلات عالی: دکتری تخصصی (PhD) علوم تشریح از دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران. مضامین تدریسی: آناتومی، هیستولوژی، امبریولوژی


نمایش پروفایل

عباسعلی رموزینمایش پروفایل


همه کارمندان


2018-10-19