رویداد ها

حکیمه عبداللهی


استاد حکیمه عبداللهی E-mail: [email protected] تحصیلات عالی: ماستر فیزیولوژی طبی از دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران. مضامین تدریسی: فیزیولوژی مقالات علمی: Dendrosomal Curcumin Nanoformulation


نمایش پروفایل

دکتر عصمت الله نائب خیلنمایش پروفایل

عباسعلی رموزینمایش پروفایل

مهدی محقق


دکتر مهدی محقق E-mail: [email protected] تحصیلات عالی: دکتری تخصصی (PhD) علوم تشریح از دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران. مضامین تدریسی: آناتومی، هیستولوژی، امبریولوژی


نمایش پروفایل


همه کارمندان


2021-11-29