تفاهم نامه های همکاری

گزارش همکاری دانشکده طب با بیمارستان ها و مراکز آموزشی داخلی سال 1398

دانشگاه کاتب، در کنار راه اندازی بیمارستان معالجوی فیض محمد کاتب، به منظور فراهم سازی زمینه آموزش کارهای عملی محصلان، ارائه خدمات درمانی و تشخیصی معیاری، ارتقای دانش طبی، کمک به مریضان و نیازمندان و سهمگیری موثر در انکشاف جامعه با 15 بیمارستان خصوصی معتبر، معیاری و قابل اعتماد تفاهم نامه همکاری امضا نموده است.

برمبنای تفاهم نامه های نامبرده، دانشکده طب به تعداد 1024 محصل مربوط سمستر پنجم تا سمستر دهم به مدت 2 سمستر تحصیلی و 75 محصل برای سپری نمودن دوره ستاژ خود برای مدت یک سال، تحت نظر دکتران متخصص بیمارستان ها و دکتران متخصص دانشگاه کاتب در بخشهای داخله کهنسالان، داخله اطفال، زنان-زایمان، عفونی، جراحی عمومی، جراحی اطفال، مغزو اعصاب، جراحی عصب، چشم، گوش، حلق و بینی، ارتوپیدی، پوستی و یورولوژی آموزش عملی دیده و مریضان و نیازمندان را در نقاط مختلف شهر کابل تحت تداوی قرار داده اند.

به تعداد 34 داکتر متخصص دانشکده طب، بصورت دوره ای و مطابق تقسیم اوقات معین، از طریق ارائه خدمات درمانی، تشخیصی و مشوره دهی به مریضان و نیازمندان، و برگزاری کنفرانس های علمی و آگاهی دهی و جلسات گزارش دهی و بحث های طبی در مورد امراض مختلف در تقویت سیستم صحی کشور و کمک به مریضان نیازمند نقش موثری را داشته اند.

شفاخانه های داخلی طرف قرارداد دانشکده طب دانشگاه کاتب قرار ذیل اند:

 1. کلینیک معالجوی عالمی
 2. بیمارستان معالجوی وطن
 3. بیمارستان تخصصی بهار صحت
 4. بیمارستان تخصصی ملت
 5. بیمارستان معالجوی حکیم ناصر خسرو بلخی
 6. بیمارستان تخصصی پوستی غزنه سیتی
 7. بیمارستان معالجوی سیتی میدیکل کامپلکس
 8. بیمارستان تخصصی جلدی زیتون
 9. بیمارستان معالجوی کریمی میدیکل کامپلکس
 10. بیمارستان معالجوی درمان
 11. بیمارستان معالجوی پروفیسور سیاووش
 12. بیمارستان کوثر
 13. بیمارستان محمد فواد پیرزاد
 14. بیمارستان معالجوی عالمی
 15. بیمارستان معالجوی گلوبال

 

 

 

 

 

لیست محصلین دانشکده طب که به شفاخانه ها برای کارهای عملی فرستاده شده اند سال 1398
شماره شفاخانه تعداد محصلین تعداد داکتران
1 کلینیک معالجوی عالمی 65 2
2 شفخانه معالجوی وطن 259 3
3 شفاخانه تخصصی بهار صحت 20 2
4 شفاخانه تخصصی ملت 22 2
5 شفاخانه معالجوی حکیم ناصر خسرو بلخی 139 3
6 شفاخانه تخصصی جلدی غزنه سیتی 54 2
7 شفاخانه معالجوی سیتی میدیکل کامپلکس 94 3
8 شفاخانه تخصصی جلدی زیتون 32 2
9 شفاخانه معالجوی کریمی میدیکل کامپلکس 53 2
10 شفاخانه معالجوی درمان 22 2
11 شفاخانه معالجوی پروفیسور سیاووش 8 2
12 شفاخانه کوثر 24 2
13 شفاخانه محمد فواد پیرزاد 64 2
14 شفاخانه معالجوی عالمی 146 3
15 شفاخانه معالجوی گلوبل 22 2
مجموعه 1024 34

 

 

0 0 votes
Article Rating

Sharingچاپ
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

2024-06-23